تاریخچه نمایشگاه IFEX

 
تاریخچه نمایشگاه 
 
 
درباره IFEX2019
نگاهی به چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته (IFEX2019)
 
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 29 مهر  الی  2 آبان ماه 1398 ( 21 – 24  October)
تعداد بازدیدکنندگان: 18000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 83
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 1
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: چین
متراژ غیر مفید: 000,5
 
 
 
درباره IFEX2018
نگاهی به سومین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX2018) (دوازدهمین رویداد صنعت شیلات ایران)
 
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 11  الی  14 مهر ماه 1397 ( 3 – 6  October)
تعداد بازدیدکنندگان: 13400 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 73
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 4
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: نروژ،هلند،ترکیه،یونان
متراژ غیر مفید: 000,5
 
 
 
 
درباره IFEX2017
نگاهی به دومین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX2017) (یازدهمین رویداد صنعت شیلات ایران)
 
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 3  الی  6 آبان ماه 1396 ( 25 -  28 October)
تعداد بازدیدکنندگان: 12000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 77
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 28
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: نروژ،یونان،فرانسه،آلمان،هلند،ترکیه،ایتالیا،اسپانیا،هند،دانمارک،فرانسه
متراژ غیر مفید: 000,5
 
 
 
 
 
درباره  IFEX2016
نگاهی به اولین نمایشگاه بین المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی (IFEX2016)
 
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 16 الی 19 آذرماه 1395 )6 -  9 December )
تعداد بازدیدکنندگان: 11000نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 44 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 8 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: یونان،ترکیه،چین،ایتالیا
متراژ غیر مفید: 2500 مترمربع

پست الکترونیک

info@ifex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606