تاریخچه نمایشگاه

تاریخچه نمایشگاه

 

 

درباره IFEX2018

نگاهی به سومین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX2018) (دوازدهمین رویداد صنعت شیلات ایران)

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 11 الی14 مهر ماه 1397 ( 3 – 6 October)

تعداد بازدیدکنندگان: 13400 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 73

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 4

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: نروژ،هلند،ترکیه،یونان

متراژ غیر مفید: 000,5

 

 

 

 

درباره IFEX2017

نگاهی به دومین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX2017) (یازدهمین رویداد صنعت شیلات ایران)

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 3 الی6 آبان ماه 1396 ( 25 - 28 October)

تعداد بازدیدکنندگان: 12000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 77

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 28

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: نروژ،یونان،فرانسه،آلمان،هلند،ترکیه،ایتالیا،اسپانیا،هند،دانمارک،فرانسه

متراژ غیر مفید: 000,5

 

 

 

 

 

درباره IFEX2016

نگاهی به اولین نمایشگاه بین المللیصنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی (IFEX2016)

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 16 الی 19 آذرماه 1395 )6 - 9 December )

تعداد بازدیدکنندگان: 11000نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 44 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 8 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: یونان،ترکیه،چین،ایتالیا

متراژ غیر مفید: 2500 مترمربع

 

 

 

 

پست الکترونیک
فکس
693 70 880 (021)
تلفن
844 70 880 (021)
833 70 880 (021)
آدرس

تهران-شهرک ژاندارمری-بلوار مرزداران-خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606