تاریخچه نمایشگاه IFEX

 درباره IFEX2022
نگاهی به ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته (IFEX2022)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ : 29 آبان الی 2 آذرماه 1401
تعداد بازدیدکنندگان: 21000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 111
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): __
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: __ 

درباره IFEX2021
نگاهی به پنجمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته (IFEX2021)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 7 الی 10 آبان ماه 1400
تعداد بازدیدکنندگان: 20500 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 61
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): __
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: __
درباره IFEX2019
نگاهی به چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته (IFEX2019)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 29 مهر الی 2 آبان ماه 1398
تعداد بازدیدکنندگان: 18000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 83
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 1
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: چین
درباره IFEX2018
نگاهی به سومین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX2018) دوازدهمین رویداد صنعت شیلات ایران)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 11 الی 14 مهر ماه 1397
تعداد بازدیدکنندگان: 13400 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 73
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 4
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: نروژ،هلند،ترکیه،یونان
درباره IFEX2017
نگاهی به دومین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX2017) (یازدهمین رویداد صنعت شیلات ایران)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 3 الی 6 آبان ماه 1396
تعداد بازدیدکنندگان: 12000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 77
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 28
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: نروژ،یونان،فرانسه،آلمان،هلند،ترکیه،ایتالیا،اسپانیا،هند،دانمارک،فرانسه
درباره IFEX2016
نگاهی به اولین نمایشگاه بین المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی (IFEX2016)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 16 الی 19 آذرماه
تعداد بازدیدکنندگان: 11000نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 44 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 8 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: یونان،ترکیه،چین،ایتالیا

پست الکترونیک

info@ifex.ir

فکس

88070693 (021)

تلفن

88085340 (021)

88070693 (021)

آدرس

تهران-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606